‘ADAK KURBANININ BEDELİ PARA OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?’

‘ADAK KURBANININ BEDELİ PARA OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?’

‘ADAK KURBANININ BEDELİ PARA OLARAK VERİLEBİLİR Mİ?’ Adak, kişinin ibadet niteliğindeki bir şeyi yapacağına dair Allah’a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir.hBelirlenerek adanan şey aynen yerine getirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez (Kasani, Bedaiü’s-Sanai, V, 90).

Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulanan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur. Bu itibarla, adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermek ya da ayni yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olmaz.